วิธีขอวีซ่าให้ผ่านได้ง่ายๆแค่ทำตาม 3 วิธีนี้

หลักฐานพร้อม

ข้อแนะนำที่สำคัญที่สุดของการยื่นคำร้องขอวีซ่า เพราะถ้าคุณเตรียมเอกสารไปไม่ครบตามที่ประเทศนั้น ๆ ต้องการ คุณอาจโดนปฏิเสธวีซ่าได้ก่อนที่เขาจะตรวจประวัติของคุณเสียอีก ดังนั้นเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบตามที่มีการเรียกขออย่าให้ตกหล่น เพราะสถานทูตจะไม่ติดต่อขอเอกสารที่ขาดจากคุณเพิ่มในภายหลังแน่นอน

เล่าความจริง

เหตุผลที่วีซ่าถูกปฏิเสธมากที่สุดอย่างหนึ่งคือเล่าความเท็จ ไม่ว่าคุณตั้งใจจะเล่าความเท็จหรือถูกบริษัทรับยื่นวีซ่าแนะนำให้โกหก อาทิเช่นอ้างว่ารู้จักกับคนนั้นคนนี้ในประเทศของเขาทั้งที่ความจริงไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลย หรือบอกว่าไม่เคยมีประวัติทางคดีทั้ง ๆ ที่เคยต้องโทษหรือถูกดำเนินคดีมาก่อนแม้ปัจจุบันเรื่องจะจบไปแล้ว เพราะสถานทูตเขาเช็คได้ว่าสิ่งที่คุณกรอกลงในแบบฟอร์มหรือให้สัมภาษณ์มาทั้งหมดนั้นคือความจริงหรือไม่ และถ้าถูกจำได้ว่าโกหก โทษร้ายแรงที่สุดคือคุณอาจถูกแบนไม่ให้เข้าประเทศนั้นตลอดชีวิตได้เลยทีเดียว

พิสูจน์ว่าจะกลับมา

ประเด็นสำคัญสำหรับประเทศที่เคร่งครัดเรื่องวีซ่านั้นมีเพียงอย่างเดียวก็คือ คุณต้องพิสูจน์ว่าคุณแค่ไปเที่ยวบ้านเขาและจะกลับมาด้วยภาระผูกพันต่าง ๆ ไม่ใช่ไปแล้วไปลับหนีหายไปเลย บางประเทศจึงขอดูเอกสารของคุณจนถึงโฉนดที่ดิน สัญญากู้บ้านหรือผ่อนรถกันเลยทีเดียว หรือถ้าเขาไม่เรียกร้องคุณก็สามารถแนบหลักฐานแสดงความยืนยันว่าคุณมีภาระผูกพันกับถิ่นฐานบ้านเกิดชนิดที่ว่าต้องกลับมาให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน ครอบครัว และทรัพย์สินที่คุณมี

สามารถติดตามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ https://africanamericanwigs.org/